Regionálna online konferencia o programátorskom vzdelávaní

Výhody a výzvy digitálneho vyučovania


Koncom marca 2021, Skool spolu s partnerskými organizáciami na Slovensku, Poľsku a Srbsku umožnil pedagógom z týchto štyroch krajín možnosť bezplatne sa zúčastniť na dvojdňovej interaktívnej online konferencii zameranej na digitálne vyučovanie.Cieľom konferencie bola podpora pedagógov pri online vyučovaní s ohľadom na nasledovné témy:

  • ako dosiahnuť čo najvyššiu efektivitu učenia počas online vyučovania

  • ako čo najdlhšie udržať aktívnu pozornosť žiačok a žiakov a ako čo najlepšie pracovať s časom, kedy je publikum sústredené

  • ako do digitálneho vyučovania zahrnúť princípy, ktoré podporujú psychickú pohodu žiakov a pedagógov

  • päť základných krokov, ktoré zvyšujú úroveň pozornosti mladých ľudí na hodinách a zároveň motivujú k aktívnej participácii

The participants’ typical attitude created a community:

“I support you, so you can support.”

Workshopy viedli profesionáli z medzinárodného prostredia, ktorí sa témam aktívnej prítomnosti v digitálnom svete dlhodobo venujú. Okrem teoretických znalostí, účastníčky a účastníci mali možnosť sa zoznámiť aj s rôznymi technológiami a nástrojmi, ktoré budú môcť využívať pri ďalšom vyučovaní v budúcnosti. Technologické workshopy boli orientované na robotiku, programovacie jazyky a vizualizáciu dát.


Na základe nadobudnutých teoretických znalostí z konferencie mali účastníci a účastníčky možnosť začať na sebe pracovať priamo počas jednotlivých workshopov. Proces zmeny sa týkal najmä ich každodennej rutiny, zároveň sa zamýšľali nad tým, aký dopad má na študentky a študentov spôsob, akým vyučujú látku. Takisto viedli diskusie o tom, na čo majú a nemajú v priebehu online hodiny dosah a ako cielenou proaktivitou dosiahnuť čo najlepší učebný výsledok. Skúsenejší učitelia prezentovali svoju prácu prostredníctvom prednahratých videí, v ktorých na konkrétnych príkladoch vysvetľovali používanie prípadov dobrej praxe. Zároveň s kolegyňami a kolegami zdieľali, čo ich samotných pri práci inšpiruje, ako ich pri práci posúva ďalej tzv. “vyšší zmysel” a prečo ich osobné skúsenosti môžu slúžiť ako dobrá inšpirácia pre pedagogickú obec.


Keďže sa všetky workshopy podarilo zaznamenať, organizátori by nahrávky a nazbierané vedomosti radi využili na vzdelávanie širších skupín pedagógov. Spomenuté materiály sú k dispozícii na špeciálnej vyučovacej platforme, kde ich jednotliví pedagógovia budú mať možnosť využívať na ich kreatívne vyučovanie (sem príde URL).

Hlavným cieľom platformy je vytvorenie kreatívnej komunity profesionálov a profesionálok, ktorá umožní vznikaniu živých dialógov aj v situáciách kedy učitelia pri rozhovoroch nesedia bok po boku, resp. nekomunikujú na online konferenčnom hovore. Pridaná hodnota časti obsahu presahuje pedagógov ako cieľovú skupinu a je vhodná na vzdelávanie širokej verejnosti, najmä tých, ktorí majú pocit, že ostali “zaseknutí” v dnešnom digitálnom svete a že tento stav ich oberá o dobre mentálne nastavenie, náladu a kapacitu.


Projekt bol implementovaný za podpory Vyšehradského fondu.